เกี่ยวกับเรา
กรีนเซ็นเตอร์เซอร์วิส (Greencenterservice) เป็นบริการตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าและบริการต่างๆ ทางด้านเกษตร โดยใช้โมเดลระบบการสร้างธุรกิจแฟรนไชส์ร้านค้าออนไลน์แบบ Affiliante Program เป็นตัวขับเคลื่อนระบบการตลาด ผ่านตัวแทนโฆษณาออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อรับรายได้ในการโปรโมทสินค้า และขายแฟรนไชส์นั่นเอง
วิสัยทัศน์
ก้าวเป็นผู้นำธุรกิจแฟรนไชส์เกษตรออนไลน์ในอีก 2 ปี ข้างหน้า รวมถึงการแตกไลน์สินค้าที่เป็นนวัตกรรมทางการเกษตร
เข้ามาในระบบแฟรนไชส์ให้เป็นตัวเลือกในการสร้างธุรกิจกับเจ้าของแฟรนไชส์ให้หลากหลายยิ่งขึ้น
พันธกิจ
1. มุ่งเน้นให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด ด้วยนวัตกรรมสินค้าที่มีคุณภาพ รวมทั้งความสะดวก และปลอดภัย
2. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อสร้างนวัตกรรมพร้อมด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
3.สร้างผลตอบแทนที่ดีและมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
4. พัฒนาระบบการทำงานและการบริการให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
5. มองหาโอกาส และช่องทางการตลาด เพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง
6. สร้างประสบการณ์ที่ประทับให้กับผู้รับบริการ และพันธมิตร
7.สร้างมาตรฐานการค้าและการบริการให้ได้ระดับสากล
ที่ตั้งสำนักงาน:เกษตรเจนวาย
92/100 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร :063-2896829 ,062-1915748,Email : greencenterservice@gmail.com
Line ID: kasetgeny, Website:www.kasetgenygcs9.com Facebook:เกษตร เจนวาย