ตระกร้าสินค้า
ล้างข้อมูลในตระกร้าสินค้า
รูปสินค้า
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
ราคาต่อหน่วย
จำนวน
รวม
เปลี่ยนแปลง
137 สารปรับสมดุลพืช ปั้นเงิน (ขวด) ฿190
฿150
150 ลบ
ราคาสินค้าสุทธิ
150