โอโซน Ozone 30cc แพ็ค10ขวด

โอโซน Ozone 30cc แพ็ค10ขวด

อาหารเสริมพืชอินทรีย์ โอโซน เป็นสารสกัดธรรมชาติจากพืชที่มีคุณสมบัติกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชทำให้พืชมีผลผลิตเพิ่มขึ้น70-100% นอกจากนี้ยังทำให้พืชแข็งแรงทนทานต่อแมลงศัตรูพืชและโรคต่างๆ ทำให้ช่วยลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชทำให้เหมาะสมต่อการปลูกพืช
  • กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช
  • ทำให้พืชแข็งแรงทนทานต่อแมลงศัตรูพืชและโรคต่างๆ
  • ช่วยลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชทำให้เหมาะสมต่อการปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์
  • มีความปลอดภัยสูงต่อเกษตรกรผู้ใช้ผู้บริโภคพืชผักผลไม้
  • ไม่มีสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อม

ราคา2800 บาท

อาหารเสริมพืชอินทรีย์ โอโซน (Ozone)

.....ส่วนประกอบหลัก : สารสกัดเข้มข้นจากสมุนไพร
.....คุณสมบัติ : อาหารเสริมพืชอินทรีย์ โอโซน เป็นสารสกัดธรรมชาติจากพืชที่มีคุณสมบัติกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชทำให้ พืชมีผลผลิตเพิ่มขึ้น 70-100% นอกจากนี้ยังทำให้พืชแข็งแรงทนทานต่อแมลงศัตรูพืชและโรคต่างๆ ทำให้ช่วยลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชทำให้เหมาะสมต่อการปลูกพืชแบบเกษตร อินทรีย์ ผลิตภัณฑ์นี้มีความปลอดภัยสูงต่อเกษตรกรผู้ใช้ผู้บริโภคพืชผักผลไม้ และไม่มีสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อม
.....วิธีใช้ : ผสมโอโซนกับน้ำสะอาด(ไม่ควรใช้น้ำประปาที่มีคลอรีนสูงหรือน้ำบาดาลที่มีความเป็นด่างสูง) ฉีดพ่นทางใบในช่วงเช้า(06.00-09.30น.)
.....อัตราส่วนการใช้ที่เหมาะสม
.....ข้าว:
ใช้ โอโซน 1 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร แช่เมล็ดข้าว 6 ชั่วโมง นำไปบ่ม 1 คืน เมื่อรากแตกแล้วนำไปหว่าน หลังจากนั้น ใช้ โอโซน 1 ซีซี ผสมน้ำ 10 ลิตร ฉีดพ่นเดือนละ 1 ครั้ง (ช่วงข้าวเริ่มตั้งท้องและสลัดเกสร)หลังการฉีดพ่นแล้ว 5-7 วัน ค่อยหว่านปุ๋ยบำรุงทางดิน
.....พืชไร่: (อ้อย มันสัมปะหลัง ข้าวโพด สับปะรด ฯลฯ)
- กรณีท่อนพันธุ์ ใช้โอโซน 1 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ชุบท่อนพันธุ์ก่อนปลูก
- ระยะหลังปลูก ใช้โอโซน 1 ซีซี ผสมน้ำ 10 ลิตร ฉีดพ่นเดือนละ 1 ครั้ง
.....พืชเป็นเถา: (แตงโม แตงกวา ฟักทอง ถั่วต่างๆ ฯลฯ)
ใช้โอโซน 1 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกระยะ 10-15 วัน ควรใช้ควบคู่ปุ๋ยบำรุงทางดิน
.....ไม้ผล: (ควรตัดแต่งกิ่ง ปรับปรุงบำรุงดินให้เหมาะสมแก่การเพาะปลูกไม้ผลชนิดนั้นๆ และควรฉีดพ่นช่วงเวลาเช้าหลังแต่งกิ่งเสร็จ) แบ่งการฉีดพ่นเป็นสองระยะ
- ระยะแรกบำรุงต้นและก่อนดึงช่อดอก ใช้โอโซน 1 ซีซี ผสมน้ำ 10 ลิตร
- ระยะสอง ระยะติดลูกเท่าหัวไม้ขีด ใช้อัตราส่วนโอโซน 1 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร
ทั้งสองระยะ ฉีดพ่นทุกๆ 10-15 วัน ควรใช้ควบคู่ปุ๋ยบำรุงทางดิน
.....พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ:
ใช้โอโซน 1 ซีซี ผสมน้ำ 40 ลิตร ฉีดพ่นทุก 5-7 วัน
ยกเว้น กล้วยไม้และเห็ดทุกชนิด ใช้โอโซน 1 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 10-15 วัน ในช่วงเย็น
.....ข้อแนะนำ : ควรใช้ในปริมาณที่กำหนดหรือน้อยกว่าเท่านั้น
.....ข้อควรปฏิบัติ :
- หลังฉีดพ่น 5-7 วันควรปรับปรุง บำรุงดินให้สมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูกเพื่อช่วยการเจริญเติบโตของพืชเสมอ โดยใช้ปุ๋ยทางดินควบคู่ด้วย
- ก่อนฉีดพ่นทุกครั้งต้องทำความสะอาดเครื่องฉีดพ่นให้ปราศจากสารเคมี และน้ำที่ใช้ผสมควรเป็นน้ำสะอาด ปราศจากสารเคมีเจือปน ในการฉีดพ่นควรปรับหัวฉีดให้เป็นละอองฝอยบางๆ
- เวลาที่ฉีดพ่นที่ดีควรเป็นเวลา 06.00 - 09.00 น. เพื่อให้พืชแข็งแรงสมบูรณ์แข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคและแมลง ควรใช้ในอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมแก่พืชแต่ละชนิดเท่านั้นให้คะแนนที่ท่านชื่นชอบ

คะแนน Rating: 0.0/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 0 )


 
โปรดใช้คำที่สุุภาพในการรีวิวสินค้า ขอบคุณค่ะ
รีวิวสินค้า
 
 
   
ชื่อ/E-mail
 
 
ใส่รหัสที่ท่านเห็น